Polityka prywatności

Strona główna 9 Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: form-bud.pl
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: FORM-BUD Michał Chinalski, ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól. 
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@form-bud.pl
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu obsługi zapytań przez formularz kontaktowy.
  6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
  7. W ramach strony internetowej dostępny jest również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnych poprzez niniejszą stronę.
 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 3. Hosting
  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: keipl
 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców, jak: firma hostingowa na zasadzie powierzenia, upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony oraz firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,oraz przenoszenia danych.
  4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 5. Informacje w formularzach
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 6. Logi Administratora
  1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 7. Istotne techniki marketingowe
  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 8. Informacja o plikach cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach takich jak: realizacja celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe” oraz do prawidłowego funkcjonowania strony opratej o system CMS WordPress.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
  9. Strona internetowa wyposażona jest w system do zarządzania zgodą użytkownika na poszczególne kategorie plików cookie, umożliwiająca zapoznanie się ze szczegółami oraz wyrażenie oraz cofnięcie zgody na daną kategorię plików cookie.
 1. Tabela ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych plików cookie

  Elementor

  Statystyki (anonimowe)

  Używanie

  Używamy Elementor dla tworzenie treści. Dowiedz się więcej

  Udostępnianie danych

  Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

  Statystyki (anonimowe)

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  stałe
  Funkcja
  Zapis działań wykonanych na stronie

  Google reCAPTCHA

  Funkcjonalne, Marketing/śledzenie

  Używanie

  Używamy Google reCAPTCHA dla zapobieganie spamowi. Dowiedz się więcej

  Udostępnianie danych

  Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google reCAPTCHA Privacy Statement.

  Funkcjonalne

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  6 miesięcy
  Funkcja
  Dostarczanie ochrony przed spamem

  Marketing/śledzenie

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  sesja
  Funkcja
  Filtrowanie żądań automatów
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  sesja
  Funkcja
  Filtrowanie żądań automatów
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  stałe
  Funkcja
  Filtrowanie żądań automatów

  Divi (Elegant Themes)

  Funkcjonalne

  Używanie

  Używamy Divi (Elegant Themes) dla design strony internetowej. Dowiedz się więcej

  Udostępnianie danych

  Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

  Funkcjonalne

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  stałe
  Funkcja
  Dostarczanie funkcji między stronami
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  stałe
  Funkcja
  Dostarczanie funkcji między stronami

  Hide My Site

  Cel w toku sprawdzania

  Używanie

  Używamy Hide My Site dla bezpieczeństwo strony internetowej. Dowiedz się więcej

  Udostępnianie danych

  Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

  Cel w toku sprawdzania

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  Funkcja

  Google Fonts

  Marketing/śledzenie

  Używanie

  Używamy Google Fonts dla wyświetlanie czcionek. Dowiedz się więcej

  Udostępnianie danych

  Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Fonts Privacy Statement.

  Marketing/śledzenie

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  nic
  Funkcja
  żądanie adresu IP użytkownika

  Różne

  Cel w toku sprawdzania

  Używanie

  Udostępnianie danych

  Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

  Cel w toku sprawdzania

  Nazwa
  mtnc_upsell_shown
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  e_event-tracker
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  WP_DATA_USER_2
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  e_kit-elements-defaults
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  mtnc_upsell_shown_timestamp
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_consenttype
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  wpEmojiSettingsSupports
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_consented_services
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_policy_id
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_marketing
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_statistics
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_preferences
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_functional
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_banner-status
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja